EMAIL: info@diachel.grΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 7239306
 
 
Diachel Α.Ε.
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ LASER ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΑΧΕIAΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩN ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΕΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το HB&L είναι ένας νέας γενιάς αυτοματοποιημένος αναλυτής για την ταχεία καλλιέργεια ούρων και λοιπών βιολογικών υγρών με παράλληλη δυνατότητα ταχέως αντιβιογράμματος σε θετικές αιμοκαλλιέργειες. Αποδίδει ποσοτικά αποτελέσματα καλλιέργειας εντός μόλις 3 ωρών για τα ούρα και 6 ωρών για τα υπόλοιπα βιολογικά υγρά, έναντι των τουλάχιστον 24ωρών για τα ούρα και των 48-72 ωρών για τα λοιπά βιολογικά υγρά που απαιτούνται με την κλασσική μέθοδο των τρυβλίων. Δίνεται ακριβές ποσοτικό αποτέλεσμα μικροβιακής παρουσίας σύμφωνα με τα διεθνή standards σε CFU/ml (αριθμό αποικιών μικροβίου) καθώς και καμπύλη μικροβιακής ανάπτυξης, γεγονός που βοηθά σημαντικά την περαιτέρω διερεύνηση του θετικού δείγματος.

Δύναται να πραγματοποιήσει κλινικό αντιβιόγραμμα σε θετική αιμοκαλλιέργεια εντός 3-5 ωρών, δίνοντας επίπεδο ευαισθησίας σε επιλεγμένο panel αντιβιοτικών κατά EUCAST/CLSI, κατευθύνοντας τον Κλινικό Ιατρό σε άμεση και συγκεκριμένη θεραπεία του ασθενούς.

Καθώς είναι αυτόματο σύστημα, προτυποποιεί και συγκεκριμενοποιεί μια διαδικασία που μέχρι τώρα γινότανε χειροκίνητα, με αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο σε πιστοποιήσεις εξετάσεων, ISO κτλ. Πληθώρα δημοσιεύσεων και δεδομένων από την σύγκριση του με την παραδοσιακή χειροκίνητη μέθοδο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του (ανίχνευση ακόμη και βραδέως αναπτυσσόμενων μικροβίων/ αφαιρεί την παρουσία νεκρών κυττάρων, αλάτων και άλλων παραγόντων è όχι ψευδώς αρνητικά ή ψευδώς θετικά).  

Αντίθετα με την παραδοσιακή μέθοδο των τριβλίων δεν υπάρχει το πρόβλημα των επιμολύνσεων, καθώς τα φιαλίδια είναι στείρα, σφραγισμένα και το σύστημα είναι κλειστό. Με αυτόν τον τρόπο και αποφεύγονται οι επαναλήψεις καθώς το αποτέλεσμα είναι πάντα έγκυρο, και ο κίνδυνος έκθεσης του προσωπικού σε μολυσματικά μικρόβια μειώνεται.

Ακόμη, προσφέρεται δυνατότητα επιλογής διαφορετικών πρωτοκόλλων/ορίων ευαισθησίας ανάλογα του πληθυσμού του νοσοκομείου (πχ. Παιδιατρικές κλινικές)

Η απόδοση γρήγορου αποτελέσματος έχει πολλαπλά οφέλη:

Καθώς τα αποτελέσματα των αρνητικών (~80% των δειγμάτων ούρων) αποστέλλονται εντός 3 ωρών, το εργαστήριο παύει να ασχολείται περαιτέρω με αυτά και εστιάζει την προσοχή του στην περαιτέρω διερεύνηση μόνο των θετικών (αποσυμφόρηση στο φόρτο εργασίας του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού του εργαστηρίου). Το γεγονός αυτό είναι μεγάλο όφελος για τον κλινικό ιατρό που θα πάρει γρήγορα αποτελέσματα εντός λίγων ωρών και αναλόγως θα στοχεύσει την αγωγή του στον ασθενή, αλλά και για τον ίδιο τον ασθενή, που αποφεύγει την ταλαιπωρία της άσκοπης νοσοκομειακής περίθαλψης και της προληπτικής κατανάλωσης αντιβιοτικών. Ως εκ τούτου, συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της μάστιγας  των πολυανθεκτικών μικροβίων στα Νοσοκομεία, καθώς συγκεκριμενοποιεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη θεραπεία.

…αλλά και κοστολογικά:

Έρχεται να υποκαταστήσει τα κόστη των 2-4 τρυβλίων που απαιτούνται ανά ασθενή στα ούρα και των 6-8 τρυβλίων για τα βιολογικά υγρά. Ακόμη, ακυρώνει τις επαναλήψεις και το κόστος που προκύπτει από αυτές κατά τη διάρκεια χειροκίνητης επίστρωσης των τρυβλίων. Για τα εργαστήρια που παρασκευάζουν τα ίδια τα τριβλία τους από σκόνες, η παραγωγή των τριβλίων μειώνεται στο 1/5, μειώνοντας αντιστοίχως και το χρόνο ενασχόλησης του προσωπικού.

Έρχεται να υποκαταστήσει το τεράστιο κόστος διαχείρισης-απόρριψης των μολυσματικών αποβλήτων του ανωτέρω αναφερομένου αριθμού τρυβλίων με ένα εξαιρετικά κλειστό φιαλίδιο ζωμού όγκου 2 ml. Υπολογίζεται η μείωση του όγκου των αντίστοιχων αποβλήτων κατά τουλάχιστον 80%.

Μειώνει δραστικά τα κόστη άσκοπης νοσηλείας ασθενών δια του γρήγορου αποτελέσματος που προσφέρει.  Ταυτόχρονα, μειώνει τα τεράστια κόστη της άσκοπης χρήσης φαρμάκων-αντιβιοτικών.

Όλα τα παραπάνω οφέλη προσφέρονται με δωρεάν παραχώρηση του αναλυτή με τη μορφή χρησιδανείου-συνοδού εξοπλισμού.


 

Επισκεφτείτε το site μας ➜
 
 
 
Footer Logo
Facebook LinkedIn Youtube
 
Ορειβασίου 2, Αθήνα, Ελλάδα
ΤΚ 11476
Τηλέφωνο: 801 11 61500
Ώρες Επικοινωνίας:
Δευ-Παρ: 08:30-16:30
 
© Diachel Α.Ε - 2019

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά φυλλάδια παρακαλώ στείλτε μας email για να σας αφαιρέσουμε από την λίστα μας.