Ποσοτικός Αναλυτής Ανοσοφθορισμού

www.diachel.gr

www.facebook.com/Diachelae

Δείτε αναλυτικά το video: