Ενημέρωση περί μεταβολής ΦΠΑ

Αξιότιμοι Συνεργάτες,
Ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους Συνεργαζόμενους Φορείς ότι έχει υπάρξει μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ, ποσοστό του οποίου ως γνωστόν επιβαρύνει την αξία των διακινούμενων προϊόντων από την εταιρεία μας για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών.
Το άρθρο 10 του Νόμου 4664/14-02-2020 ορίζει ότι οι Δασμολογικές κλάσεις 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822 και 3824 μεταβαίνουν σε καθεστώς χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ.
Αναμένουμε ακόμα μερικές διευκρινιστικές εγκυκλίους, ωστόσο είμαστε εν πολλοίς βέβαιοι ότι τα διαγνωστικά προϊόντα, ραδιενεργά και μη, υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%.
Η έναρξη εφαρμογής του ποσοστού 6% εκκινεί από τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την 1η Μαρτίου 2020.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.