Επιπλοκές COVID19 - Πνευμονία


Ως μία ειδικευμένη εταιρεία διαγνωστικών στην αιμόσταση και τη σήψη, θα επιθυμούσαμε να μοιραστούμε με εσάς απόψεις σχετικά με την συγγένεια των εξετάσεων πήξης μας με τα κλινικά επακόλουθα της λοίμωξης από τον COVID-19, ώστε να τονιστεί η ανάγκη διατήρησης και ενδυνάμωσης της αντιθρομβωτικής παρακολούθησης των ασθενών ως μια δυνητική παράμετρος ανίχνευσης-παρακολούθησης της λοίμωξης.


                Η πνευμονία είναι παρούσα στην πλειονότητα των νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη από τον COVID-19 και μπορεί να εξελιχθεί σε σήψη, μία γνωστή πρόδρομος κατάσταση της διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης (DIC). Μία έρευνα από τους Tang et al, μελετώντας τις αλλαγές στην πήξη ασθενών με πνευμονία από COVID-19 στην πόλη Γιουχάν της Κίνας, έδειξε ότι το 71,4% των αποθανόντων και μόνο το 0,6% από όσους επιβίωσαν έδειξαν δείγματα διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη είναι ένα συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία από τον ιό, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο. Η αναγνώριση της σημασίας της παθολογικής αιμόστασης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από COVID-19 ώθησε την Παγκόσμια Κοινότητα για τις Θρομβώσεις και την Αιμόσταση να εκδώσει προσωρινές οδηγίες σχετικά με την ανίχνευση και τη διαχείριση της συναφούς διαταραχής. Κατά την παρουσία του ασθενούς το d-dimer, ο χρόνος προθρομβίνης, ο αριθμός αιμοπεταλίων και το ινωδογόνο θα πρέπει να ελεγχθούν. Το αξιοσημείωτα αυξημένο D-dimer δικαιολογεί την εισαγωγή στο νοσοκομείο ακόμη και ελλείψει άλλων σοβαρών συμπτωμάτων, καθώς σημαίνει ήδη αυξημένη παραγωγή θρομβίνης. Αυτές οι παράμετροι αιμόστασης θα πρέπει να παρακολουθούνται μία ή δύο φορές την ημέρα, καθώς επιδείνωση των αποτελεσμάτων υποδεικνύει την ανάγκη για μία πιο επιθετική θεραπευτική προσέγγιση.


                Με βάση τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται ότι η μέτρηση παραμέτρων αιμόστασης όπως PT, ΑΡΤΤ, Ινωδογόνο και D-DIMER καθώς και της παραμέτρου της Προκαλσιτονίνης για τη σήψη που διαθέτει η εταιρία μας, δύνανται να ελεγχθούν  στη φάση ανίχνευσης-παρακολούθησης της λοίμωξης από τον COVID-19.  Η εταιρία μας διαθέτει αντιδραστήρια αιμόστασης PT, ΑΡΤΤ, Ινωδογόνου (Fibrinοgen), D-DIMER και σήψης Προκαλσιτονίνη (PCT) εφαρμοζόμενα σε διάφορα μηχανήματα όπως OPTION/Thrombotimer, Thrombolyzer, Coadata, FIA 8000, GETEIN 1100.  Πολλά από αυτά τα μοντέλα μηχανημάτων βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Εργαστήρια. Με επίγνωση της ευθύνης μας επιτρέψετε μας να σας καλέσουμε σε συστράτευση στον κοινό αγώνα κατά του ιού με την εντατικοποίηση πραγματοποίησης των εξετάσεων PT, ΑΡΤΤ, Ινωδογόνου, D-DIMER και Προκαλσιτονίνης.


Diachel Α.Ε.

Diachel Α.Ε.

Diachel Α.Ε.