Η μόνη αξιόπιστη διάγνωση COVID19

 

 

 

 Τώρα που η σκόνη για τα γρήγορα tests ανοσοχρωματογραφίας έχει καταλαγιάσει και αφού μετρήθηκαν... ζυγίστηκαν... και ευρέθησαν... ανεπαρκή!!!

Η πρότασή μας, όπως πάντα, περιστρέφεται σε αξιόπιστες εργαστηριακές τεχνικές. 

Ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων με την αξεπέραστη τεχνική της ELISA για αντισώματα SARS-COV2 IgG, IgM και IgA που καλύπτουν όλα τα στάδια μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων έως και την πολύτιμη απάντηση περί ανοσίας.

Diachel Α.Ε.
COVID-19 IgG ➜  COVID-19 IgM ➜

COVID-19 IgA ➜