ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λόγω αυξημένης ζήτησης υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση. Σε κάθε περίπτωση το kit απευθύνεται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες υγείας.

ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ SARS-COV-2

  • Η νόσος COVID-19, η ασθένεια δηλαδή που προκαλείται από τον κορωνοϊό 2019-nCoV (SARS-COV-2) μεταδίδεται κυρίως από σταγονίδια του αναπνευστικού τα οποία είτε υπάρχουν στην ατμόσφαιρα είτε επικάθονται σε επιφάνειες.
  • Συμπτώματα του COVID-19 μπορεί να εμφανιστούν από 2 έως 14 ημέρες μετά την έκθεση σε αυτόν. Για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ένα εύρος συμπτωμάτων έχει αναφερθεί, από ήπια έως και σοβαρά, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν δυστυχώς και στον θάνατο.
  • Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κυρίως: πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.
  • Λόγω του ότι τα συμπτώματα είναι κοινά με την γρίπη και το κρύωμα παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, στην προσπάθεια να διαφοροποιήσουμε τα κοινά και τα μη κοινά συμπτώματα των τριών νόσων.

Σύγκριση του COVID-19 με την Γρίπη (Flu) και το κρύωμα (Cold):

Diachel Α.Ε.

Diachel Α.Ε.

  • Σε διαφορετικά στάδια της προόδου της νόσου η ικανότητα ανίχνευσης της κάθε τεχνικής δεν είναι η ίδια. Οι δυό τους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ώστε να βελτιστοποιείται η ακρίβεια της διάγνωσης και να παρακολουθείται η πρόοδος της νόσου.
  • Σήμερα προσφέρονται ταχείες δοκιμές ανίχνευσης αντισωμάτων του SARS-COV-2 για ορθότερη διάγνωση του COVID-19.

Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG και IgM του SARS-COV-2 αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα στις μοριακές τεχνικές ανίχνευσης!
Diachel Α.Ε.

Diachel Α.Ε.

Δείτε το kit ➜

  • Σύμφωνα με την 7η Έκδοση του «COVID-19 Diagnosis and Treatment Plan» που δημοσιεύτηκε στην Κίνα, οι ορολογικές μέθοδοι για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG και IgM του ιού 2019-nCoV έγιναν πλήρως αποδεκτές.
  • Το αντίσωμα IgM μπορεί να ανιχνευτεί την 7η μέρα μετά την μόλυνση ή την 3η μετά την έναρξη των συμπτωμάτων με ταχείες μεθόδους, γεγονός ιδιαίτερα βοηθητικό για περαιτέρω διάγνωση.
  • Ο βασικός λόγος για τον οποίο δοκιμές ανίχνευσης αντισωμάτων του SARS-COV-2 έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιός μπορεί να έχει προσβάλει το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αντίστοιχες μοριακές δοκιμές χρησιμοποιούν ρινοφαρυγγικά δείγματα (άνω αναπνευστικό), το οποίο έχει σαν πιθανό αποτέλεσμα υιικά αντιγόνα να μην βρίσκονται εντός αυτού και να καταλήγουμε σε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται και οι δύο τεχνικές ανίχνευσης (ταχείες μέθοδοι και μοριακή διάγνωση) για την ασφαλέστερη διάγνωση της νόσου COVID-19.

Ταχεία Μέθοδος VS Μοριακή Διάγνωση

Diachel Α.Ε.

Diachel Α.Ε.

Προσδιορισμός Αντιγόνων SARS-COV-2 και Αντισωμάτων IgG/IgM:

Αποτελέσματα δοκιμών και Κλινική  Σημασία

Diachel Α.Ε.